Gå til innholdet

Hvem er vi?

I 2008 gikk ledende norske private investeringsmiljøer sammen med statlige Norfund om å etablere NMI. Målet var å forene privat og offentlig kapital i en innsats for å gi fattige mennesker i utviklingsland tilgang til finansielle tjenester.
lesmer

Vårt oppdrag

NMIs overordnede mål er å styrke fattiges posisjon i utviklingsland, ved å gi dem tilgang til finansielle tjenester, noe som i sin tur skaper arbeid og velferd på et bærekraftig grunnlag.

Vi oppnår dette ved å investere i og bygge opp mikrofinansinstitusjoner i utviklingsland og da spesielt de som er rettet mot fattige kvinner. 

NMI kombinerer egen erfaring innen mikrofinans og internasjonalt utviklingsarbeid med våre støttespilleres soliditet og brede investeringserfaring.

NMI

NMI's investeringer gjøres gjennom tre fondene NMI Global Fund KS, NMI Frontier Fund KS og NMI Fund III KS, som alle forvaltes av selskapet NMI AS.  Fondene og NMI AS er etablert under norsk lovgivning. 

NMI AS er registret hos Finanstilsynet som Fondsforvalter for Alternative Investeringer (AIFM). Fondene er ikke underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.
NMI Global Fund investerer primært i andre mikrofinansfond, men også i noen tilfelle direkte i veletablerte mikrofinansinstitusjoner i Asia, Afrika sør for Sahara og Latin Amerika.
NMI Frontier Fund investerer i første rekke direkte i tidligfase mikrofinansinstitusjoner, men har også investert i noen fond som investerer i slike institusjoner. Investeringsområdet er Sør-Asia og Afrika sør for Sahara.
NMI Fund III investerer direkte i mikrofinansinstitusjoner, men kan i særlige tilfeller investere i fond. Investeringsområdet er Sør- og Sør-Øst Asia og Afrika sør for Sahara. 

Styret

Bilde - Bjarne Lie-lowres
Bjarne Lie
Styreleder
Bjarne Kveim Lie er Managing Partner i Verdane Capital Advisors, et av de ledende nordiske private-equity selskaper. Før han begynte i Verdane i 2001, var han en av etablererne av PaperX, et selskap som vokste fra nystartet til 60 ansatte. Bjarne har også arbeidet som konsulent i McKinsey & Co i London og som forskningsassistent ved European University Institute i Firenze.
Christine Hatlebrekke redigert bilde webside
Christine Koch Hatlebrekke
Styremedlem
Christine Koch Hatlebrekke er porteføljeforvalter i DNB Livsforsikring, hvor hun er en del av teamet som forvalter kapital for garanterte pensjoner. Christine er ansvarlig for oppføling av Private Equity og Hedgefond investeringer i porteføljen. Hun har tidligere arbeidet som senior analytiker i Group Risk Management i DNB blant annet med utvikling av modeller for måling av kredittrisiko og styringsverktøy for oppfølging av konsernets risiko. Christine startet sin karriere som Corporate Trainee i DNB. Hun er utdannet økonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) med spesialisering i finans.
Bilde - deepak malik-lowres
Deepak Malik
Styremedlem
Deepak leder Avdeling for finansielle institusjoner i Norfund hvor hans hovedfokus er å markedsføre norske investeringer i det sørlige Afrika og i regionen. Han begynte i Norfund som investeringsdirektør i 2003 og er i dag en del av selskapets ledergruppe. Før han startet i Norfund arbeidet han som CEO i DBZ (Utviklingsbanken i Zambia) og i senior roller i ZCCM (Zambia Consolidated Copper Mines Limited). Deepak har mer enn 35 års erfaring og innehar flere styreplasser. Deepak har en Bachelor of Commerce fra universitetet i New Dehli.
Bilde - johan_andresen-lowres
Johan H. Andersen
Styremedlem
Johan H. Andresen er styreleder i Ferd, et selskap som er heleid av ham og familien. Ferd er et av de største privateide industri- og finanskonserner i Norge. Johan har en MBA fra Erasmus, Rotterdam School of Management og en BA fra Dartmouth College. Han er blant annet styremedlem i Norwegian Microfinance Initiative, Skandinaviska Enskilda Banken, og er leder for Etikkrådet i Statens pensjonsfond utland. I tillegg sitter han i styret i Junior Achievement Young Enterprise, Europe.

Ansatte

Bilde Arthur Sletteberg 180px270px
Arthur Sletteberg
Daglig leder
Arthur Sletteberg er Daglig leder i NMI AS. Før han startet i NMI AS var han konserndirektør i Ferd AS. Tidligere har han vært finansdirektør i Oslo Pensjonsforsikring, investeringsdirektør i Storebrand Kapitalforvaltning, nestleder av Treasury avdelingen i DNB og konsulent i Norges Bank. Han er medlem av Etikkrådet for Statens pensjonsfond – Utland, og sitter i styret for Entra ASA og Artic Securities AS. Arthur Sletteberg er utdannet siviløkonom fra NHH og har en MBA i Internasjonal økonomi fra Institut für Weltwirtschaft i Tyskland.
ole sandsbraaten_sh 180px270px venstre
Ole Sandsbraaten
CFO
Ole Sandsbraaten er CFO i NMI. Han har solid erfaring fra ulike selskaper innen områdene, finans, revisjon og økonomistyring. Han har tidligere drevet egen konsulentvirksomhet og har tidligere arbeidet som revisor hos PWC, CFO hos IKANO Finans AS og økonomidirektør hos Majortrans Flytteservice AS. Han er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og Høyere Revisorstudium ved Norges Handelshøyskole.
Bilde Njord Andrewes 180px270px
Njord Andrewes
Investeringsdirektør
Njord Andrewes er investeringsdirektør i NMI AS. Før han startet i NMI arbeidet han som Senioranalytiker i Lazard Capital Markets. Før Lazard arbeidet han som analytiker hos Janney Montgomery Scott, LLC. Han startet sin karriere hos Robertson Stephens innen handel og salg. Njord Andrewes har en MBA innen finans fra Kelley School of Business ved Indiana University og en BA i økonomi fra Hope College.
Knut Frigaard 180px270px
Knut Frigaard
Investeringsdirektør
Knut Frigaard er investeringsdirektør i NMI AS. Før jobben i NMI arbeidet han 10 år i Verdane Capital Advisors, et nordisk fokusert venture selskap som investerer i tidlig fase selskaper og porteføljer. Før Verdane har han jobbet i McKinsey & Company med kunder innen ulike sektorer med vekt på strategisk planlegging og operasjonell optimalisering. Han har tidligere også arbeidet i Leger uten grenser og Mamut ASA. Han har sittet i et betydelig antall styrer i nordiske, europeiske og amerikanske selskap.
Christian Ramm_cropped
Christian B. Ramm
Investeringsdirektør
Christian B. Ramm er investeringsdirektør i NMI AS. Ramm har tidligere jobbet som Finance Manager i Ferd Sosiale Entreprenører AS og Finance Manager og Country Director for Norsk Folkehjelp i Angola. Før det hadde han stillinger som økonomisjef i Canal Digital Norge AS, adm. direktør (VD) i Schibsted Förlagen AB, daglig leder i Schibsted Internasjonale Bøker AS og Management Trainee i Schibsted-konsernet. Ramm har også jobbet som journalist i Finansavisen. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) med psykologi grunnfag fra Universitetet i Bergen (UiB).
Godfrey Kaindoh redigert bilde til webside
Godfrey Kaindoh
Investment Manager
Godfrey Kaindoh er Investment Manager i NMI AS. I tillegg er han ansvarlig for NMIs Kenya kontor og følger opp investeringer i Afrika sør for Sahara. Tidligere var han seniorkonsulent og Chief Investment Officer hos Unclaimed Financial Assets Trust Fund. Før det var han en senior investeringsanalytiker på ICDC, et statlig eid DFI i Kenya, hvor han arbeidet med flere transaksjoner i ulike sektorer i Kenya. Godfrey startet sin karriere som statsansatt i Kenya, hvor han han arbeidet som regnskapsfører og med effektiviseringstiltak (Economic & Finance). Han har en Master of Science-grad i økonomi og en bachelorgrad i Business Management (Finance and Banking). Han er også en statsautorisert revisor (Kenya) og CFA kandidat.
Anna Waage bilde sort hvitt 180px270px
Anna W. Klawitter
Investment Manager
Anna Waage Klawitter er Investment Manager i NMI AS. Før hun startet i NMI AS arbeidet hun som investeringsanalytiker i Kempen Capital Management i Edinburgh. Hun er utdannet siviløkonom fra NHH og har en Master innen økonomi (finans) fra universitet i Edinburgh, i tillegg til å være Autorisert Finansanalytiker (CFA).
cathrine streeval_sh270px180px lowres
Cathrine Streeval
Koordinator for sosial utvikling og teknisk assistanse
Cathrine Streeval er koordinator for sosial utvikling og teknisk assistanse i NMI og har vært ansatt i selskapet siden oppstarten i 2008. Før hun begynte i NMI arbeidet hun i McKinsey & Company i 6 år, hvor hun hadde ulike stillinger. Før McKinsey arbeidet hun ved Indiana University i USA i 4 år. Catrine Streeval har en MBA fra Instituto de Empresa i Madrid og en Bachelor fra Indiana University i USA.
Nordic Microfinance Initiative AS

Postadresse:
Postboks 1925, Vika, 0125 Oslo

Besøksadresse:
Rosenkrantz' gate 22, 7 etg, 0160 Oslo

Telefon: +47 22 36 22 40
Fax: +47 22 42 89 01
E-post: info@nmimicro.no
Webdesign og webutvikling: InCreo